www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak uciek?a do klasztoru!?

W tej historii brakuje chyba tylko motywu zbrodni …

Od momentu kiedy na ?wiat?o dzienne wysz?a informacj?, ?e Edyta Górniak odesz?a od m??a co chwila pojawiaj? si? nowe plotki z jej osob? zwi?zane.

By? ju? motyw zdrady – odej?cia do innego m??czyzny, by? motyw uwi?zienia w klatce – Edyta tak czu?a si? w swoim ma??e?stwie, pomijaj?c w?tki sporów z rodzinnych, teatralnego udawania, walki o dziecko i zmiany wiary, w tej historii pojawia si? tak?e w?tek klasztorny.

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Otó? Fakt podaje, ?e Edyta na wakacje nie wybra?a si? na ?adn? z egzotycznych wysp, a by?a w klasztorze buddyjskim, gdzie oczyszcza?a cia?o, umys? i medytowa?a. Pewnie ju? nied?ugo przekonamy sie, czy takie zabiegi dla ducha pomog? Edycie wyj?? na prost?.

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta

WYNIK SONDY: Kto powinien opiekowa? si? dzieckiem Górniak i Krupy?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>