www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak potwierdza: Ma??e?stwo zabija Miłość!

Zmian w ?yciu Edyty Górniak w ostatnim roku zasz?o wiele. Teraz przyszed? czas na kolejne.

Nowa menad?erka, nowy wizerunek to nie wszystko czym Górniak chce zach?ci? do siebie fanów.

Edyta Górniak: Nowa menad?erka, nowy wizerunek!?

Na konferencji prasowej festiwalu Top Trendy gwiazda podzieli?a si? bardzo osobistymi przemy?leniami. Tak bardzo dotykaj?cymi ostatniego, tak burzliwego etapu w jej ?yciu osobistym, ?e a? zastanawiamy si?, czy konferencja w sprawie festiwalu jest dobrym miejscem na wyg?aszanie takich teorii. Mo?e wywiad, tak …

Górniak_Edyta

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>