www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak podpisa?a papiery rozwodowe!

Koniec szarpaniny medialnej?

Teraz ju? wszystko sta?o si? jasne, Fakt informuje, ?e gwiazda, mimo wcze?niejszego zwlekania podpisa?a w ko?cu papiery rozwodowe. Wygl?da na to, ?e nie ma ju? ?adnej nadziei na uratowanie tego zwi?zku.

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz

Po tym, jak w ubieg?ym roku na wiosn? Edyta wyprowadzi?a si? z domu Krupy rozp?ta?o si? prawdziwe medialne piek?o!

Gwiazda wydawa?a rusz, co rusz specjalne o?wiadczenia, w których informowa?a wszystkich zainteresowanych tym, co wydarzy?o si? w jej ma??e?stwie. Nie oby?o si? oczywi?cie bez rzucania b?otem. W kilku wywiadach Górniak ostro skrytykowa?a swojego m??a, jednocze?nie menad?era.

Co sta?o si? powodem tak nag?ego os?abienia ??cz?cych ich uczu?? Plotkowano o romansach Edyty u jej nowym m??czy?nie. Ona sam niczego nie potwierdzi?a.

Jesieni? minionego roku, Darek Krupa, który mia? do?? krytyki ?ony i ujawniania coraz to nowszych detali z ich prywatnego ?ycia z?o?y? wniosek o rozwód.

Wszyscy zastanawiali si?, czy Edyta i Darek w ko?cu si? rozstan?? Jak prze?yje ten fakt ich ma?y syn Alan? I cho? przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia pojawi?a si? iskra nadziei, ?e jednak sk?óceni ma??onkowie dojd? do porozumienia i wróc? do siebie, teraz nie ma w?tpliwo?ci, ?e ich Miłość wygas?a.

Górniak podpisa?a papiery rozwodowe. Podobno walki o podzia? maj?tku nie b?dzie. Pozostaje tylko czeka? na nowe fakty w tej sprawie.

Wi?cej na temat historii rozstania Edyty Górniak i Dariusza Krupy znajdziesz poni?ej

GORR?CY NEWS: Górniak wyprowadzi?a si? od m??a!!! To ju? koniec???

Górniak krytycznie o swoim m??u!!!

EXTRA: SPECJALNE O?WIADCZENIE EDYTY GÓRNIAK !!!

Prawdziwy powód odej?cia Górniak od m??a!!!

Górniak zwolni?a ochroniarza! Co chce ukry? Edyta?!!!

Nowy facet Górniak, to by?y Sowi?skiej!!!

Koniec bajki, Darek Krupa chce rozwodu!!!

Górniak i Krupa po rozwodzie, jeszcze we wrze?niu!?

Dlaczego Górniak odwleka rozwód!?

Edyta Górniak chce wróci? do m??a!!!

Górniak mówi o rozwodzie i karierze!

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz

Górniak_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>