www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak manipulantk??

Tak mo?na j? nazwa? po szopce, któr? odstawi?a w Opolu. Piosenkarka, nie zwa?aj?c na niczyje uczucie, zapozowa?a do zdj?? razem z Dariuszem Krup?. Na koniec… poca?owa?a go w policzek.

214

Czy nie zdawa?a sobie sprawy, jak te popisy przed pras? mog? rani? jej by?ego partnera?

310

Mo?e tym razem tak?e usprawiedliwi si? mówi?c, ?e stara si? za?agodzi? konflikt ze wzgl?du na swojego syna?

410


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>