www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak kontra fotoreporterzy!!!

Czy b?dzie kolejna wojna Edyty Górniak z mediami? Na rynku w Opolu dosz?o do pewnego incydentu …

Gdy Edyta da?a w Opolu koncert w Filharmonii i odebra?a przyznan? jej nagrod? Ambasadora Miasta Opole, po uroczysto?ci fotoreporterzy chcieli wykona? swoj? prac?, czyli zrobi? zdj?cia Edyty …

Niestety nie by?o to mo?liwe, bo gwiazda powiedzia?a „NIE”

Dlatego nast?pnego dnia, kiedy na rynku opolskim Edyta ods?ania?a swoj? gwiazd?, fotoreporterzy od?o?yli aparaty na p?yt? rynku nie robili jej zdj?? …

Nasz? postaw? na rynku chcieli?my pokaza?, ?e tytu? ambasadora do czego? zobowi?zuje – skomentowali fotoreporterzy „Nowej Trybuny Opolskiej”.” (Fakt)

Albo Edyta jest kapry?na, albo mo?e jeszcze po tylu latach si? na nauczy?a, ?e zdobywane zaszczyty zobowi?zuj??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>