www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak i Darek Krupa razem w Opolu – zdj?cia!!!

Szok! Czy?by informacje o tym, ?e znowu s? razem by?y prawdziwe? Mo?na zwariowa? …


Trudno powiedzie?, czy ca?e zamieszanie zwi?zane z rozstaniem Edyty z m??em Darkiem, jego rezygnacji z roli menad?era Edyty to przebieg?a gra gwiazdy, czy prawdziwy bieg zdarze?. Ju? informacje o czu?ym spotkaniu Edyty z Darkiem po jednym z jej koncertów poddawa?y w w?tpliwo?? ca?? t? afer?. Teraz, gdy na festiwalu w Opolu, dok?adnie wczoraj kiedy wyst?powa?a Górniak, do zdj?? pozowa?a nie tylko sama, ale równie?  z Krup?, trudno ju? doj??, co jest prawd?, a co nie …

Sami oce?cie czy oni wygl?daj? na zakochanych?

Dla porównania najpierw typowe zdj?cia zakochanych ma??onków Edyty i Darka …

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz

A teraz zobaczcie, te wczorajsze z Opola…

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>