www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Edyta Górniak chce wróci? do m??a!!!

Edyta narozrabia?a, a teraz chce powrotu?

Edyta musia?a dojrze? w swoim post?powaniu z ostatnich miesi?cy ogromn? pora?k?. Osobist? i zawodow?. Porzuci?a kochaj?cego m??a, zmiesza?a go z b?otem w mediach i karier? powierzy?a nowemu menad?erowi. Teraz anonimowe osoby donosz? Super Expressowi, ?e Edyta kocha Krup? i chce powrotu.


Edyta chce wróci? do Darka, ale to nie jest proste […] On wci?? j? kocha, ale klamka ju? zapad?a. On jest osob? konsekwentn? i nie puszcza s?ów na wiatr. Tak wi?c rozwód pewnie si? odb?dzie (SE)

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz

Czy nowy menad?er Edyty, m?? Kayah, Rinke Rooyens ud?wignie ci??ar wspó?pracy z Górniak?

W?tpi?, czy znajdzie si? taka osoba, która da sobie rad? z Edyt? i jej humorami. B?dzie jej ci??ko znale?? takiego mened?era jak Krupa. Jako zakochany m?? znosi? to, czego nie zniesie nikt inny zdradza znajomy Krupy i Górniak w SE.

Górniak_Edyta

Jak zako?czy sie ta telenowela z Górniak? Trudno cokolwiek przewidzie?. Pami?tajmy jeszcze, ?e teraz serdecznym przyjacielem, który ch?tnie zaj??by si? interesami Edyty jest Bartosz Bodnar. A to pono? przez niego Edyta rzuci?a Darka. Ju? jej przesz?o zauroczenie Bodnarem?

Górniak_Edyta

Górniak_Edyta_Krupa_Dariusz

Górniak_Edyta


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>