www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Eddie Murphy ugotowany?

B?dzie wyp?aca? Melanie B prawie 200 tysi?cy z?otych miesi?cznie!!!


kalcauthen


Melanie mo?e by? z siebie dumna – w ko?cu uda?o jej si? wygra? ze swoim eks! I to jeszcze w jakim stylu…

Wszyscy pami?tamy jeszcze jak rok temu Eddie Murphy publicznie wyrzeka? si? ojcostwa. Dzi?ki testom DNA okaza?o si? jednak, ?e nie ma czego si? wyrzeka? – dziecko, które urodzila Mel B jest jego.

Po batalii s?dowej trwaj?cej kilkana?cie miesi?cy s?d zdecydowa?, ?e Murphy ma wyp?aca? matce swojego dziecka 35 tysi?cy funtów miesi?cznie. W ci?gu 22 lat wyda wi?c 7 milionów funtów – na same alimenty!

Tylko czeka?, a? straci prac?…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>