www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dzi? ?lub Katarzyny Skrzyneckiej i Marcina ?opuckiego!

Impreza odb?dzie si? w podwarszawskiej restauracji, w której cz?sto para sp?dza?a czas.

Pojawi si? oko?o 100 go?ci, co oznacza, ?e jak na gwiazd?, impreza b?dzie raczej kameralna.

210

Ciekawe, czy zdj?cia z uroczysto?ci naprawd? zosta?y sprzedane Vivie (ostatnie wesele Skrzyneckiej zaj??o sporo stron w Gali). Je?eli tak, to ju? nied?ugo poznamy wszystkie szczegó?y.

37

47


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>