www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dzi? pocz?tek TOPtrendy

Zgodnie z tradycj? pierwszy dzie? Sopot TOPtrendy Festiwal 2009 otworzy koncert na scenie TOP. Wyst?pi? na niej arty?ci, którzy w ostatnim roku cieszyli si? najwi?ksz? popularno?ci? publiczno?ci i sprzedali najwi?ksz? ilo?? p?yt. Na scenie zobaczymy:

Ania D?browska

jopek

Anna Maria Jopek

markowska

Patrycja Markowska

nosowska

Katarzyna Nosowska

peszek

Maria Peszek

rodowicz

Maryla Rodowicz

rubik

Pior Rubik

spiewa

Czes?aw ?piewa

zespó? Coma

W z?otej 10 znalaz?a si? tak?e p?yta Wojciecha Waglewskiego z synami Fiszem i Emade. Go?ciem specjalnym koncertu TOP b?dzie Feel.


Wpisz komentarz

  1. 6 października 2010 19:58

    Romuald Videos – Truveo Video Search | weatherforecastweather.co.uk:

    […] Dzi? pocz?tek TOPtrendy | Plotki, ploty, ploteczki, ?ycie gwiazd … […]

Podobne posty:

/* */?>