www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dzieci najwa?niejsze dla Brodzik!

Joasia reprezentuje nieliczn? grup? polskich aktorek …

Dla Joanny Brodzik najwa?niejsza jest rodzina. Warunkiem jej udzia?u w nowym serialu TVP, opartym na ksi??ce Dom nad rozlewiskiem, by?o zapewnienie dla niej domu do wynaj?cia.

Na Mazurach chcia?aby zamieszka? w nim razem z dzie?mi i Paw?em Wilczakiem, który przebywa?by tam, o ile praca mu na to pozwoli.

Brodzik_Joanna_Wilczak_Pawe?

Dobrze, ?e Joasia reprezentuje t? grup? polskich aktorek, które nie separuj? si? od dziecka ju? kilka dni po porodzie…bo i takie przypadki historia zna.

Brodzik_Joanna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>