www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dzieci Kukulskiej wyrosn? na gwiazdy!?

Rodzice zapewniaj? im solidne podstawy. Czy za jaki? czas kolejne pokolenie w rodzinie Natalii Kukulskiej zawojuje rynek muzyczny?

Bardzo prawdopodobne, ?e Ania i Ja? dzieci wokalistki, Natalii Kukulskiej i muzyka Micha?a D?brówki b?d? kiedy? b?yszcze? na pierwszych stronach gazet. Ba1 dawa? koncerty dla wielotysi?cznej publiczno?ci. Natalia, która ju?, jako dziecko zaczyna?a swoj? karier?, ma w tej dziedzinie spore do?wiadczenie.

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>