www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dzieci Kingi Rusin nie chcia?y macochy Lis

Córki Kingi Rusin i Tomka Lisa, odrzuca?y now? ?on? taty

Zna?y Hank? dobrze, wcze?niej bardzo j? lubi?y. Ale gdy zwi?za?a si? z ich ojcem, buntowa?y si?. Wszystko, co mówi?a, negowa?y. Nie chcia?y nocowa? w nowym domu ojca. Nawet, gdy wyje?d?a?y z Hank? na wakacje, nie brakowa?o spi??. Ona prze?ywa?a z tego powodu horror” (?wiat & Ludzie)

Co sie dziwi?, dzieci s? tylko dzie?mi. Nawet niektórym doros?ym trudno jest zrozumie? fakt, ?e Hania przyja?ni?a si? z King?, a potem „zabra?a” jej m??a …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>