www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dykiel o Ibiszu: Ale dyrdymoli!

Jeste?my pi?kni, zdolni  i wspaniali! Tak w?a?nie – ostatni odcinek programu „Jak oni ?piewaj?” ocieka? s?odycz?, od której klei?y si? ekrany telewizorów.

Ka?dy ka?demu s?odzi?, komplementy prawi?, a to, ?e schud?em, a to nowa fryzura pi?kna, z odcinka na odcinek pi?kniej wygl?dasz, pi?kniej ?piewasz, itp., itd.,

a ka?dy oczywi?cie wielk? gwiazd? jest, o której pisz? najwi?ksze ?wiatowe gazety i portale, ulubie?cem kobiet, albo m??czyzn.

Oczywi?cie najwi?ksze beczki tego miodu wylewa? pi?kny, zdolny i wspania?y Krzysztof Ibisz.

Tylko czeka?, a? zacznie prawi? komplementy kamerze, w któr? si? wpatruje i mikrofonowi, do którego przemawia.

Ciekawe, czy „gwiazdy” w ten sposób lecz? jakie? kompleksy? Nikt ich dawno nie chwali?? W tabloidzie nie opisa?? W domu nie pog?aska??

A mo?e po prostu racj? mia?a Bo?ena Dykiel, która przerwa?a Ibiszowi prostymi s?owami: „Ale dyrdymoli”!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>