www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dygant zniknie z ekranu?!

Agnieszka ju? 4 lata sp?dzi?a na planie serialu „Niania”, ale …

Aktorka jest ju? zm?czona ci?glym graniem w  Niani.

Dygant_Agnieszka

Trudno si? dziwi?, to szmat czasu na jednym planie. Agnieszka dostaje du?o nowych propozycji, tak?e serialowych. Czy przyjmie któr?? z nich, czy zdecyduje si? na jaki? ambitny film?

Dygant_Agnieszka


Póki, co aktorka chyba nie zamierza na razie podejmowa?, jakich? strategicznych decyzji zawodowych, tylko skupi? si? na ?yciu prywatnym …

Dygant_Agnieszka


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>