www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dygant urodzi w marcu!?

Na ?ywo ma swoj? teori?.

Tygodnik dotar? do informacji, ?e aktorka b?dzie rodzi? w luksusowej klinice po?o?niczej, a jej partner Patrick Yoka jest bardzo przej?ty zbli?aj?c? si? rol? ojca. Mo?e dwadzie?cia lat temu taka informacja uros?aby do sensacji, ale wspó?cze?nie porody w prywatnych klinikach czy zaanga?owanie ojców, to ju? pewien standard.


My póki, mo?emy, a czasu, jak wida? ma?o, podziwiamy doskona??, jak na ten okres ci??y, form? Agnieszki Dygant.

Dygant_Agnieszka

Dygant_Agnieszka

ZOBACZ

Agnieszka Dygant pokaza?a brzuszek ci??owy-foto!Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>