www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dygant na widelcu!

Bulwarówka nie daje jej spokoju

„Cho? na poniedzia?kow? kolacj? przyjecha?a do restauracji samochodem, to na jej stole w pewnym momencie pojawi?a si? butelka wina. Czy?by aktork? niczego nie nauczy?a historia Katarzyny Figury (46 l.), która przez alkohol straci?a prawo jazdy?

Niewiele gwiazd potrafi pi? z g?ow?. Dlatego fotoreporter Faktu bardzo si? zaniepokoi?, gdy kelner przyniós? butelk? wina do sto?u, przy którym biesiadowa?a serialowa Niania i jej przyjaciele. Czy?by mia?a si? powtórzy? niechlubna historia, której bohaterk? by?a zaledwie dwa miesi?ce wcze?niej starsza kole?anka po fachu? Wszak Kasia Figura po zakrapianym winem posi?ku ma obecnie zakaz prowadzenia pojazdów i musi korzysta? z us?ug szofera…

Na szcz??cie nic z tych rzeczy. Dygant pokaza?a, ?e ma troch? oleju w g?owie. Podczas ca?ego spotkania, które trwa?o pi?? godzin, jak tylko mog?a, unika?a zamaczania ust w kieliszku.” – napisa? Fakt.

Wygl?da na to, ?e bulwarówka urz?dza sobie kulinarny rajd za Agnieszk? Dygant. Ostatnio przypadkowo ‚spotkali’ j? te? w restauracji, gdzie w ko?cu zdenerwowana Dygant pokaza?a im … ?rodkowy palec.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>