www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Durczok zrezygnowa? przez Cichopek

Kamil nie b?dzie walczy? o WIKTORA

WIKTOR dla „Najlepszego prezentera” ma ju? o jednego kandydata mniej, Durczok sam zrezygnowa? z nominacji. Powodem jest nominowanie w tej samej kategorii Katarzyny Cichopek

Jak mo?na porównywa? zawodowe dokonania tej dwójki. To jakby ustawi? snopowi?za?k? i samolot w jednej kategorii – stwierdzi? Jaros?aw Guga?a.” – podaje Fakt.

Sam Kamil Durczok by? bardziej delikatny

Nie chc? przekre?la? ani jednej karty z dorobku zawodowego pani Katarzyny Cichopek, ale nie mam poj?cia, jak mia?yby by? porównywane nasze zawodowe dokonania

Sami si? nad tym zastanawiamy …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>