www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Durczok za wpadk? nagrodzony mi?sem!

Kamil za wulgarne odzywki ma darmowe ?are?ko

Ostatnio pojawi? si? w sieci film z wpadk? Kamila, czyli nagranie z dosadnymi, wulgarnymi tekstami Durczoka skierowanymi do jednego ze wspó?pracowników. Kamila rozw?cieczy? brudny stó? i troch? porzuca? sobie mi?sem. I jak si? okazuje tylko na tym zyska? …

Na wpadce dziennikarza postanowi? zarobi? Burger King.

Jak twierdzi „Gazeta Wyborcza”, fast food postanowi? nagrodzi? Durczoka za „rzucanie mi?sem”: prezenter b?dzie móg? za darmo jada? w restauracjach tej sieci.

Pan Kamil Durczok nie tylko zachowa? si? jak prawdziwy m??czyzna, ale mia? odwag? by? sob? – powiedzia? gazecie Robert Lis odpowiedzialny za mark? Burger King w Polsce.” (SE)

Prawdziwy m??czyzna? Mia? odwag? by? sob?? Ludzie w jakim ?wiecie ?yjemy …za rzucanie mi?sem dostaje si? gratisy?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>