www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Durczok nie chce Lis w TVN!

Hanna Lis ma ma?e szanse na do??czenie do ekipy Faktów TVN.

Po jej odej?ciu z TVP – Wiadomo?ci, liczba widzów wzros?a, co mo?e tylko ?wiadczy? o niech?ci do Hani Lis.

Lis_Hanna

Pojawi?y si? informacje, ?e Hania przymierza si? do pracy w stacji TVN. Jednak Kamil Durczok z TVN-u, który jest redaktorem naczelnym Faktów, wyzna?, ?e nie zamierza robi? ?adnych zmian w ekipie prowadz?cych ten program.

Durczok_Kamil

Mo?e jednak Kinga Rusin nie b?dzie musia?a w pracy mija? Hani na korytarzu?

Rusin_Kinga


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>