www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Duet Torbicka i Daniec-b?dzie sukces!?

Jeszcze tej zimy zobaczmy ich w nowym show Dwójki.

Hit dekady, nowy program rozrywkowy TVP2 ma spore szanse na du?? ogl?dalno??. Formu?a programu, wybór hitu danego dziesi?ciolecia od czasów przedwojennych do wspó?czesno?ci poczynaj?c, po??czony z widowiskiem muzycznym b?dzie z pewno?ci? du?ym wabikiem dla telewidzów. Ale nie tylko to mo?e sta? si? gwarantem sukcesu tego nowego programu. Fakt podaje, ?e to Gra?yna Torbicka i Marcin Daniec, znajd? si? w roli prowadz?cych.

Daniec_Marcin

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>