www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Druga twarz Weroniki Rosati!

M?oda aktorka nie jest tylko urocz?, ?adn? dziewczyn?, która czasem sprawia wra?enie zagubionej. Weronika ma swoje drugie, mocne „ja” …

Po ostatnich doniesieniach o Andrzeju ?u?awskim, który rodzin? Weroniki Rosati nazwa? „eurojadem” i „handlar?”, ona sama ma mieszane uczucia, co do komentowania tej wypowiedzi.

Rosati_Weronika_Rosati_Teresa_Rosati_Dariusz

Natomiast jedno jest pewne, póki ?u?awski jest daleko od m?odej Rosati, mo?e czu? si? bezpiecznie. Bo jak donosi Fakt, Weronika powiedzia?a, ?e za obra?anie jej rodziny udusi?aby ka?dego!

Rosati_Weronika?yczymy w takim razie panu Andrzejowi, aby jak najdalej trzyma? si? od tej rodziny „Eurojadów” (jak sam okre?li?)…. bo jeszcze nieopatrznie mo?e spotka? na swojej drodze Weronik?.

Rosati_Weronika

A ta zwarta i gotowa w akcie desperacji gotowa go nawet udusi? … tylko czy da?aby rad? tak postawnemu m??czy?nie?

zulaw1


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>