www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Drew Barrymore nadal cierpi z powodu rozwodu rodziców?

Nie mia?a lekko…

 

 

Nie podejrzewali?my, ?e aktorka mia?a a? tak przykre dzieci?stwo. Okaza?o si? bowiem, ?e w momencie, gdy jej rodzice zdecydowali si? na rozwód ?wiat Barrymore si? zawali?.

Gwiazda wspomina, jak matka zabiera?a j? do klubów, ?eby pi?a i ta?czy?a. Traktowa?a j? jak kole?ank?.

Wszystkie te do?wiadczenia maj? wp?yw na dzisiejsz? Drew. Aktorka bowiem nie mo?e sobie u?o?y? ?ycia prywatnego. Co prawda z narkotyków i uzale?nienia od alkoholu ju? wysz?a, ale nadal nie potrafi zbudowa? zdrowego zwi?zku z m??czyzn?…


Wpisz komentarz

  1. 21 stycznia 2009 17:46

    Popular People » Blog Archive » Plotki, Ploty, Ploteczki, ?Ycie Gwiazd, Sensacje, Skandale » Drew …:

    […] Okaza?o si? bowiem, ?e w momencie, gdy jej rodzice zdecydowali si? na rozwód ?wiat Barrymore si? zawali?. Gwiazda wspomina, jak matka zabiera?a j? do klubów, ?eby pi?a i ta?czy?a. Traktowa?a j? jak kole?ank?. …[Continue Reading] […]

Podobne posty:

/* */?>