www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dramatyczna sytuacja Frytki!

Agnieszka p?aci za b??dy przesz?o?ci

Frykowska to ambitna sztuka, której nie wystarczy samo brylowanie na salonach. Jej celem ju? od d?u?szego czasu by?o zdobycie dyplomu aktora zawodowego. W tym celu Agnieszka podj??a nauk? na prywatnej uczelni. I wydawa?o si?, ?e jej edukacja zako?czy si? sukcesem, kiedy ...

„Szko?a nie dopu?ci?a Agnieszki do dyplomu – mówi znajomy Frytki – i to na niespe?na dwa tygodnie przed premier?.(Fakt)

Czy to nie paskudna sprawa? Zw?aszcza dla Frykowskiej, która postrzegana jest, jako kobieta lubi?ca mocne doznania (wszyscy pami?tamy jej „zapasy” w wannie z jednym z uczestników w reality show „Big Brother”).

Pono? powodem takiej decyzji w?adz uczelni jest jaki? zawalony egzamin Agnieszki sprzed lat. I Frykowska musi znowu wzi?? si? do roboty …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>