www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dramatu Skrzyneckiej ci?g dalszy!

Jeszcze tydzie? temu by?o g?o?no, na temat ci??y aktorki.

O tym, ?e Katarzyna Skrzynecka od dawna stara si? o dziecko huczy w prasie ju? od d?ugich miesi?cy. Sama aktorka i prowadz?ca Taniec z gwiazdami nie ukrywa, ?e posiadanie dziecka jej wielkim marzeniem i spe?nieniem si?, jako kobiety. Rodzina dla Kasi jest bardzo wa?na. St?d razem ze swoim drugim m??em Marcinem ?opuckim pracuj? nad potomstwem.

zobacz: Skrzynecka urodzi w tym roku!?

zobacz: Skrzynecka pracuje nad dzieckiem!

?opucki_Marcin_Skrzynecka_Katarzyna

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>