www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dramat, znowu okradli Rutowicz!!!

Niedawno ko?, a teraz …

RÓ?OWY TELEFON

Jestem w?ciek?a!!! Po prostu wydrapi? oczy osobie, która mnie okrad?a! – denerwuje si? Jolanta. –

By? to drogi telefon sprowadzony z zagranicy. By? dla mnie bardzo wa?ny, bo by? naprawd? niezwyk?y i ró?owy – dodaje zrozpaczona gwiazdka” – donosi SE.

Sam fakt, ?e by? drogi i ró?owy podnosi chyba Joli ci?nienie t?tnicze.

Radzimy wypi? herbatk? z melisy i w duchu po?egna? si? z drogim, ró?owym aparatem telefonicznym.

Takie zguby nie wracaj? zazwyczaj do w?a?cicieli.Lepiej niech nasza gwiazda skupi si? na leczeniu nadszarpni?tych nerwów i rozgl?dnie si? za nowym telefonem.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>