www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dramat! Wolszczak si? nie rozbierze!!!

Gra?yna ju? tego nie potrzebuje …

Na ?amach Faktu Wolszczak zdradza, ?e kiedy? by?a bardzo nie?mia?a i nie?wiadoma swojej urody. Teraz na szcz??cie sytuacja ta uleg?a znacznej poprawie. Gra?yna to w pe?ni ?wiadoma swoich wdzi?ków kobieta w wieku ?rednim.

Wolszczak_Gra?yna

Wolszczak_Gra?yna

Wyznaje z rozbrajaj?c? szczero?ci?, ?e ci?gle dostaje propozycje sesji rozbieranych, ale ju? tego nie potrzebuje. Dla magazynu dla panów Playboy, z pewno?ci? si? nie rozbierze!

I jak tu z rana poradzi? sobie z tak? informacj?? Chyba tylko pocieszy? si? zdjeciami Gra?yny …

Wolszczak_Gra?yna

Wolszczak_Gra?yna

Wolszczak_Gra?yna

Wolszczak_Gra?yna

Wolszczak_Gra?yna

Wolszczak_Gra?yna

Boczarska: Rozbieram si? dla wybranych!


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>