www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dramat Stefano Terrazzino!

Stefano Terrazzino prze?ywa trudne momenty.

A wszystko tak pi?knie si? uk?ada?o. Od ta?ca poprzez aktorstwo i piosenkarstwo Stefano odnosi? same sukcesy. Niestety, w ?yciu bywa, ?e trzeba z pokor? przyj?? równie? niepowodzenia.

Stefano wraz z partnerk?, Alessi? Surov? chcieli wzi?? udzia? w tanecznych, mi?dzynarodowych mistrzostwach Niemiec. Mnóstwo godzin sp?dzonych na treningu niestety posz?o na marne. Partnerka Stefano, Alessia nie mo?e wjecha? na teren Niemiec gdy? jako Rosjanka musi mie? wiz?. Pozostaje gorycz niepowodzenia.


Wpisz komentarz

  1. 22 maja 2015 14:38

    Anonim:

    ddhdgdvdhdg dhddjd edhjdhd hffjfju dffdrf ddbdndnjdk dbgdjhdndjdkjuned dvddhn edrgdfdfgdfbgd dfcbgujefchedvedhdbhbdfcjdncfnj dfchui vd fgedijndfcfju dfchy rghrgjhb dfhydfhndfcndfchijmdfc dfchndfchnj dfhdfbddfcnhddfc dgdhedbdhyi ehdydui dgdjhdbdg ewdhgdhdbndck ftrhfgbgf fffhnffjkfnfj frhfuhf fhgfjhfyhijkbfdy

Podobne posty:

/* */?>