www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dramat Kasi Skrzyneckiej!

Kryzys dotyka wszystkich bez wyj?tku. Kasia Skrzynecka przekona?a si? o tym bardzo bole?nie …

Festiwal w Opolu w tym roku rz?dzi si? innymi, ni? dotychczas prawami – wszystko za spraw? kryzysu i ci?? organizacyjnych. Uczestnicy maj? ?piewa? z pó?playbacku, co pozwoli ograniczy? koszty za pe?n? orkiestr?, a dodatkowo ?piewaj?ce gwiazdy musz? same zap?aci? sobie na hotel w czasie imprezy …

Skrzynecka_Katarzyna


Dla Kasi Skrzyneckiej, która ma wyst?pi? razem z Mezo, taka sytuacja jest nie do pomy?lenia. Pierwszy raz spotyka taki brak wyrozumia?o?ci dla artystów, – mo?e oni przecie? te? mog? by? poszkodowani przez kryzys.

Przez kryzys tak, ale przez organziatorów festiwalu ostatecznie raczej nie, bo jak mówi jeden z szefów festiwalu ga?e artystów za wyst?p na festiwalu wystarcz? nie tylko na zakwaterowanie …

Skrzynecka_Katarzyna


Problem Skrzyneckiej tkwi chyba bardziej w tym, ?e nikt nie pomy?la? o tym, i? Kasia b?dzie musia?a zap?aci? za hotel nie tylko za siebie ..

Skrzynecka_Katarzyna_?opucki_Marcin


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>