www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dowbor i jej niemi?y prezent!

Katarzyna Dowbor ma co ?wi?towa?. To ju? 25 lat pracy w TVP. Jak? dosta?a niespodziank? od pracodawcy?

Telewizja podzi?kowa?a jej za ?wier? wieku zaanga?owania i ci??kiej pracy … obni?eniem pensji.

Sta?o si? tak dlatego, ?e dziennikarka zosta?a przeniesiona do TVP Info, które nie cieszy si? zbyt du?? popularno?ci?.

Dowbor_Katarzyna

Oburzona pani Dowbor /wy?ali?a si? na ?amach Faktu. Podkre?li?a tam, ?e wielokrotnie mia?a okazj? zmiany pracy, jednak pozosta?a wierna TVP.

Jak jej si? teraz odp?acaj?? Trudno chyba nie przyzna? jej racji …

Dowbor_Katarzyna


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>