www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dosta? 56% zni?ki na audi A5!

Oprócz tego Karolak mia? specjalne ?yczenia

„Na swoje upragnione cacko Karolak czeka? ponad dwa miesi?ce. W ko?cu samochód by? robiony specjalnie dla niego, wi?c musia? wykaza? si? cierpliwo?ci?. W ?rodku oprócz podgrzewanych siedze? z systemem masa?u l?d?wi jest automatyczna klimatyzacja, a wszystkim steruje komputer.

Podobno aktor za?yczy? te? sobie, by na skórzanych fotelach wyt?oczono jego nazwisko.” – podaje Fakt.

Dobrze jest by? gwiazd??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>