www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dostajesz paczki pocztowe?

Na pewno kto? Ci? prze?laduje…


sfgate

Ciekawe sytuacje zdarzaj? si? ostatnio u Sharon Stone. Niedawno gwiazda popad?a w lekk? paranoj? w zwiazku ze swoim bezpiecze?stwem. Chcia?a, aby policja rozpocz??a dochodzenie w sprawie m??czyzny, który okaza? si?… kurierem.

Sharon zosta?a zignorowana przez policj?, co jeszcze bardziej j? wkurzy?o.

No có?, pozostaje mie? nadziej?, ?e Stone nieco si? „ogarnie” i nie b?dzie ju? naprzykrza? si? policjantom…


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>