www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dorota Del?g na ?lubnym kobiercu?!

To szokuj?ca wiadomo??, nikt nie przypuszcza?, ?e aktorka kogo? ma!

Dorota w jednym z wywiadów przyzna?a …

Na szcz??cie mój narzeczony Tomek jest spoza bran?y. Gdyby by? aktorem, chyba bym zwariowa?a. Bo aktorzy maj? potrzeb? ci?g?ego skupiania si? na sobie. Szczegó?y ?lubu wol? zostawi? dla siebie. Mog? powiedzie? tylko tyle, ?e na pewno b?dzie to ma?a uroczysto?? w gronie najbli?szej rodziny i przyjació?. ?lub to dla mnie bardzo intymna i wa?na rzecz” (Gala)

Zawsze na imprezach pojawia?a si? sama, nigdy te? nie zdradza?a, ?e w?a?nie „prze?ywa gor?ce uczucie”, ze to „ten jedyny i na zawsze” …jak to chwal? si? niektóre gwiazdy.

Wida?, mo?na ukry? swoje ?ycie osobiste, nawet b?d?c w ?wietle fleszy, Dorotka jest tego najlepszym przyk?adem.

Gratulujemy sprytu, ale zapowiadamy, ?e teraz ju? nie b?dzie tak lekko. Czekamy na wi?cej informacji na temat tajemniczego narzeczonego 🙂


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>