www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dom Liszowskiej za milion!?

Joasia wije gniazdko. Czy to co? oznacza?

Niespe?na kilka tygodni temu g?o?no by?o o ?lubie Joanny Liszowskiej z jej szwedzkim narzeczonym. Niestety informacje te nie potwierdzi?y si?. Ale wygl?da na to, ?e wszystko jest na najlepszej drodze ku zalegalizowaniu zwi?zku Joanny z bogatym biznesmenem.


Otó? Liszowska kupi?a nowy dom! Wedle doniesie? Faktu, wart milion z?otych budynek na osiedlu szeregowców w Piasecznie stoi jeszcze ca?kiem pusty. Dlatego przed Liszowsk? dni, miesi?ce wyt??onej pracy nad urz?dzaniem nowego lokum.

Liszowska_Joanna

Je?li doda?, ?e Liszowska jest uczestniczk? show Jak oni ?piewaj?, mo?na tylko po?a?owa? aktorki, – kiedy? ona znajdzie czas na zakupy domowego asortymentu?

Liszowska_Joanna

Liszowska_Joanna_Ibisz_Krzysztof

Liszowska_Joanna

Zobacz, jak Liszowska ods?ania?a dekolt!

>>>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>