www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doktor Conrad Murray poda? Jacksonowi Demerol na trzy godziny przed ?mierci?!

Policja nadal nie mo?e odnale?? lekarza. A my mamy list? leków, które przyjmowa? Jackson. Jeste?my przera?eni tym, ile w siebie pakowa?…


Zamie?cimy jego zdj?cie – w?tpliwe, ?eby uciekaj?c przyjecha? do Polski, ale warto wiedzie?, jak wygl?da podejrzany o spowodowanie ?mierci Króla Pop…

Jak podaje rodzina piosenkarza, Michael Jackson by? uzale?niony od Demerolu. Podobno przyjmowa? go a? trzy razy dziennie. Ameryka?skie media poda?y równie? list? leków, które przyjmowa? Król. Nie wygl?da ona zbyt ciekawie…

Vicodin – ?rodek przeciwbólowy zawieraj?cy hydrokodon oraz paracetamol (hydrokodon to opiat).

Dilaudid – silny ?rodek odurzaj?cy, który ma krótsze dzia?anie przeciwbólowe od morfiny. ?atwo wywo?uje eufori?, za?ywanie prowadzi do na?ogu, rozwijaj?cej si? tolerancji oraz objawów abstynencji.

Xanax – lek psychotropowy, wykazuj?cy dzia?anie przeciwl?kowe.

Soma – ?rodek przeciwbólowy i rozlu?niaj?cy mi??nie. Wycofany ze sprzeda?y w kilkunastu krajach w Europie.

Prilosec – stosowany g?ównie w terapii choroby wrzodowej.

Paxil – lek przeciwdepresyjny.

Demerol – syntetyczny lek przeciwbólowy o dzia?aniu narkotycznym. Posiada w?a?ciwo?ci odurzaj?ce, zaliczany jest do opioidów.

Zoloft – lek dzia?aj?cy antydepresyjnie, przeciwl?kowo oraz przeciw obsesjom i kompulsjom.

Na sam koniec zamieszczamy rozmow? telefoniczn? – nagranie z dyspozytorni pogotowia ratunkowego.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/entertainment/8121884.stm


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>