www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Dodzie brakuje swobody

Piosenkarka cz?sto podkre?la, jak bardzo musi nad sob? panowa?, gdy jest pod ostrza?em paparazzi.

314

414 

Czy mo?na j? nazwa? osob?, która doskonale kontroluje swoje zachowanie?

511

218

66

74

127

To okre?lenie raczej do niej nie pasuje. Owszem, Dorota cz?sto robi z siebie po?miewisko, ale zazwyczaj jest to ?wiadomy zabieg.

1111

132

Rabczewska przyzna?a tak?e ostatnio, ?e do szcz??cia brakuje jej pe?nego wyluzowania podczas imprez. Chcia?aby porz?dnie upi? si? i ta?czy? na stole.

128

93

102

Czy naprawd? bez tego tak trudno ?y??


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>