www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda znowu pokaza?a pup?!!!

Mo?na si? by?o tego spodziewa?. Sopocki wyst?p Dody nafaszerowany pikantnymi scenami i widokiem pon?tnego cia?a gwiazdy ju? nikogo nie zaskakuje.

Chyba dla nikogo nie by?o zaskoczeniem, gdy show Dody okaza?o si? by? pe?nym wulgarnych scen przedstawieniem. W sieci pojawi?y si? nawet porównania choreografii do domu uciech cielesnych. No có?, po takim widoku trudno chyba o inne skojarzenia, je?li za ka?dym krokiem gwiazdy na scenie naznacza?a si? ociekaj?ca seksem sceneria.

Doda_Rabczewska_Dorota

Oczywi?cie do przewidzenia by?o to, ?e zwi?zek Dody z Nergalem z pewno?ci? zaznaczy si? w jej show. I doczekali?my si? na próbach ró?a?ca na szyi Dody, a na wyst?pie krzy?yka na ?o?nierskiej czapce i kolczyków w kszta?cie krzy?a.Teraz Doda mo?e by? zadowolona, fani Nergala ju? jej nie zarzuc?, ?e nie pasuje do „Adasia”.

Doda_Rabczewska_Dorota


Trudno powiedzie?, czy Doda trafi?a do sopockiej publiczno?ci, która by?a raczej zmieszana tym kipi?cym seksem przedstawieniem. A jak podoba?o si? Wam?

Zobacz Dod? w Sopocie!

>>>

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>