www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda zbada sobie mózg!

Skandalistka wierzy, ?e jest medium

Fakt cytuje fragment wywiadu z Dod?, która chadza cz?sto do wró?ki …

„Licz?, ?e w ko?cu zobaczy we mnie magiczn? aur?, bo uwa?am si? za medium. Czekam na to, ?e powie mi: „tu widz? wielk? moc”. A ona gada bez sensu, ci?gle to samo, ?e podbij? ?wiat i takie tam pierdo?y. (…)

Czuj?, ?e mam zdolno?ci nadprzyrodzone, po prostu jestem czarownic?. Mnie si? ?ni? historie, które nast?puj? dzie? pó?niej. Widzia?am we ?nie ju? tyle rzeczy, które si? potem sprawdzi?y, ?e ludzie a? boj? si? pyta?, co mi si? ?ni?o. Musz? sobie zbada? mózg, bo pewnie mam tam zwoje zupe?nie inne ni? u wi?kszo?ci ludzi”


Jedno skomentowa? musimy i zgodzi? si? z nasz? królow?: zwoje to ona ma faktycznie inne ni? ca?a reszta ludzi! A reszt? oce?cie sami …


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>