www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda zawieszona przez TVP!!!

Za naprutego winem i pal?cego zio?a go?cia …

W zwi?zku z wypowiedziami prasowymi Pani Doroty Rabczewskiej, dotycz?cymi autorów Biblii, Telewizja Polska podj??a decyzj? o czasowym zawieszeniu wspó?pracy z piosenkark?. Telewizja Polska S.A. jako nadawca publiczny jest zobligowana ustawowo do podejmowania dzia?a? maj?cych na celu kszta?towanie szacunku, zrozumienia i dialogu mi?dzy lud?mi ró?nych wyzna?. Niedopuszczalne jest wi?c, aby w programach TVP wyst?powa?y osoby, których publicznie g?oszone opinie nosz? znamiona wypowiedzi obra?aj?cych uczucia chrze?cijan – powiedzia? dyrektor zarz?du TVP, Wojciech Bosak dla wirtualnemedia.pl.

Doda_Rabczewska_Dorota

W praktyce, tymczasowe zawieszenie wspó?pracy z Dorot? Rabczewsk? oznacza brak gwiazdy na najbli?szym koncercie „Hity na czasie”, który odb?dzie si? 23 sierpnia.

Doda_Rabczewska_Dorota

Ciekawe, jak do tego faktu zawieszenia wspó?pracy odniesie si? Doda? Czy nie o to jej w?a?nie chodzi?o? Du?o szumu wokó? wypowiedzi, która mog?a tylko ‚ociepli?’ jej wizerunek w oczach fanów Nergala?

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota

Zobacz ca?? blu?niercz? wypowied? Dody

Doda blu?ni na temat Biblii!!! [4 zdj?cia]


Wpisz komentarz

  1. 14 sierpnia 2009 12:35

    kamila93:

    doda nie rób z siebie suki !!!!

Podobne posty:

/* */?>