www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda zamierza rozz?o?ci? Edyt? Górniak?

Skandalistka chcia?aby nawi?za? wspó?prac? z Dariuszem Krup?. Mia?by pisa? dla niej teksty piosenek. Czy?by Dorota przej??a si? stwierdzeniem, ?e jej utwory s? tylko dla 15-latek?

mwmedia_20080615_075633

mwmedia_20080707_233519

Jak na razie odby?o si? spotkanie, podczas którego omówili warunki wspó?pracy. Dariusz móg?y zmieni? muzyk? Rabczewskiej w co? wi?cej ni? ró?owy pop.

mwmedia_20080708_001006

mwmedia_20080810_065157

mwmedia_20081018_075242

Czy uda mu si? taka rewolucja?

mwmedia_20081122_062725

mwmedia_20081213_224550


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>