www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda zafunduje sobie odlot?!

Micha? Wi?niewski lata samolotami z zami?owania, nasi rz?dz?cy z konieczno?ci, a Doda mo?e b?dzie lata? dla zdrowia …


Problemy zdrowotne Dody bardzo ograniczaj? jej codzienne ?ycie. Nie mo?e chodzi? ju? na szpilkach, bo musi oszcz?dza? kr?gos?up. Jazda samochodem te? szkodzi, czy zatem Doda kupi sobie samolot?

Je?d?enie samochodem w trasy koncertowe jest dla Dody bardzo uci??liwe – zdradza „Super Expressowi” bliska kole?anka Doroty Rabczewskiej. – Z jej problemami kr?gos?upa kupno samolotu to doskona?y pomys?.”  – podaje Super Express.

Czy Doda pokusi si? na wydatek MINIMUM 600 tysi?cy z?otych?


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>