www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda wyleci z jury „Tylko nas dwoje”!?

Doda ju? nie raz udowodni?a, jak doskonale w?ada ci?tym j?zykiem.

Pami?tacie jej s?owne potyczki w show Dwójki „Gwiazdy ta?cz? na lodzie”? Wtedy ka?dy odcinek programu wywo?ywa? jedno i to samo pytanie „Jak Doda tym razem dogryzie prowadz?cej show, Justynie Steczkowskiej”?

Dlatego Polsat zatrudniaj?c Dorot? Rabczewsk? i powierzaj?c jej funkcj? jurorki w swoim nowym show, uczony do?wiadczeniem konkurencyjnej stacji, – zabezpieczy? si?. Tylko czy jest jaka? si?a, która mo?e powstrzyma? Dod? przed swoimi „wyszukanymi” tekstami? Ano jest …

Doda_Rabczewska_Dorota

1 2

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>