www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda w szpitalu! Trasa koncertowa pod znakiem zapytania!

Co to b?dzie? Co to b?dzie? Akcja z krwawym sercem w tle.

„Dolegliwo??, która pojawia si? nagle” dopad?a ró?ow? królow?. A mo?e ju? wcale nie tak? ró?ow?? Po tym, jak Super Express napisa? dzisiaj, ?e Doda na jednym z koncertów wyskakiwa?a z trumny i myzia?a si? mi?dzy udami prawdziwym K R W A W Y M,   Z W I E R Z ? C Y M  S E R C E M  (!!!???) show Doroty Rabczewskiej nie ocieka ju? ró?em, a raczej krwi?.


1 2 3 4

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>