www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda w ró?owym futerku!

Gwiazda wraca do dawnego wizerunku? Narzeczony Doroty Rabczewskiej, Adam Darski wyjecha? podobno w sprawach s?u?bowych. Ciekawe czy jego nieobecno?? mia?a wp?yw na wybór garderoby przez gwiazd? na fina?owy koncert WO?P?


Ju? dawno Doda nie pokazywa?a si? publicznie w ró?owym stroju, chocia? kiedy? by? to jej ulubiony kolor. Od kiedy jest zwi?zana z Darskim (Nergal) mamy przyjemno?? ogl?da? j? raczej w czarnych zestawieniach …

1 2 3 4 5 6 7

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>