www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda si? w?cieknie? Górniak zarobi wi?cej!

Czy w takim razie Edyta wysz?a na prowadzenie? Mamy 1:0? Ju? w t? sobot? przekonamy si?, jak bardzo wy?sza ga?a dla Górniak zabola?a Dorot? Rabczewsk?.

Bo, JEDNAK – wedle doniesie? Faktu obie gwiazdy zasi?d? w fotelach jurorek nowego show Polsatu, Tylko nas dwoje. Edyta Górniak, która od grudnia zwodzi?a stacj? i ci?gle waha?a si? potwierdzi? ostatecznie swój udzia? w programie, w ko?cu podj??a decyzj?.

Górniak_Edyta

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>