www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda rozstaje si? z Nergalem …

… na 3 miesi?ce. Maja Sablewska w wywiadzie dla „Faktu” przyzna?a, ?e Dorota ma bardzo napi?ty harmonogram i koncerty poch?on? ca?y jej wolny czas. Zburzy?o to jej plany wakacyjne. Rabczewska marzy?a, ?e uda jej si? ruszy? z ch?opakiem w tras? koncertow? po Stanach Zjednoczonych i pozna? Marylina Mansona. Ale …

Adam Darski przez ca?e lato jest zaj?ty podró?owaniem po ca?ym ?wiecie, wi?c nie b?dzie mia? czasu odwiedzi? ukochanej w Polsce. Czy zwi?zek przetrzyma tak? prób??

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda zawsze podkre?la?a, ?e nie mo?e wytrzyma? nawet kilku dni bez swojego partnera...

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>