www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda przedstawi?a Nergala rodzicom!

Wow – wygl?da, na to, ?e to zwi?zek „na powa?nie”.

Super Express donosi o spotkaniu do, którego dosz?o w jednej z restauracji hotelowych. Doda i Adam Darski (Nergal) spotkali si? na kolacji z rodzicami Dody.

Doda_z_rodzicami

1 2 3

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>