www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda pokocha?a czer??

A przy okazji samozwa?cza królowa popu potwierdza swój zwi?zek z Nergalem. Czy?by ulubiony ró?owy zszed? ju? na drugi plan? Na to wygl?da …

Niestety nie mo?emy powiedzie? z r?ka na sercu, ?e znajomo?? z Adamem Darskim s?u?y Dodzie. Patrz?c na jej zdj?cia z konferencji Sopot Hit Festiwal zastanawiamy si?, czy ona w ogóle ?pi? Wygl?da?a na bardzo zm?czon?, ponur?, jakby smutn?, u?miechy by? jakie? takie wymuszone …

Doda_Rabczewska_Dorota_Lubert_Tomasz

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota

Do tego jej „ciemna” stylizacja daje sporo do my?lenia. Czy z królowej popu zamierza zosta? królow? nocy?

Doda_Rabczewska_Dorota

Sama przecie?  przyznaje w rozmowie z jednym z tabloidów ?e z Adamem (lider grupy Behemoth) tworz? par?. Wida? te?, ?e Dodzie bardzo zale?y na tym facecie i wi??e z nim spore nadzieje. Podobno m?czy j? to, ?e wszyscy mówi? o tym, jak Nergal i ona do siebie nie pasuj?. Mo?e st?d ta zmiana wizerunku i wybór czarnych ciuchów?

Doda_Rabczewska_Dorota

Doda_Rabczewska_Dorota_Lubert_Tomasz

Doda_Rabczewska_Dorota_Lubert_Tomasz


Wpisz komentarz

  1. 12 lipca 2009 12:50

    Aga:

    Po prostu czer? jest w tym sezonie modna ;> g?upie s? te Wasze domys?y….

  2. 4 lutego 2010 13:32

    lil:

    dobrze tak wygl?da jeszcze bardziej j? wyszczupla

Podobne posty:

/* */?>