www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda ma s?abo?? do munduru!?

Za mundurem panny sznurem!? Doda kolejny raz, ch?tnie pozowa?a z przedstawicielami s?u?b wojskowych.

Oczywi?cie wszystko w szczytnym celu! Na fina?owym koncercie WO?P Dorota Rabczewska doskonale czu?a si? w towarzystwie umundurowanych panów. Ciekawe tylko, co na takie zdj?cia powiedzia?by jej ukochany Adam Darski, który obecnie jest w podró?y s?u?bowej.

Doda_Rabczewska_Dorota_Nergal_Darski_Adam

To ju? nie pierwsze takie fotki gwiazdy w towarzystwie mundurowych. Czy?by kreacje moro, robi?y na niej tak samo silne wra?enie, jak na znacznej liczbie p?ci pi?knej?

1 2 3 4 5 6

Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>