www.topstars.pl

Najlepsze zdjęcia w sieci!

Bądź z nami na salonach!

Doda lepsza od Paris Hilton!

Zgadnijcie co sobie kupi?a?

„Co to jest? Hummer, w dodatku ró?owy.Auto Doroty jest jeszcze wi?ksze i jeszcze bardziej ró?owe ni? Bentley Paris Hilton (27 l.).

Samochód to przed?u?ona wersja Hummera H2 warta prawie milion z?otych” – donosi SE.

Jak zwykle Dodzia zab?ysn??a. Na aukcj? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej pomocy przeznaczy?a kubek i swoje zdj?cie z autografem, zamiast mocno sypn?? grosza, ale milion na hummera to si? znalaz? …

No có?, na ?wi?ta mo?emy jej ?yczy? tylko zdrowia i zdrowego rozs?dku, bo tego za ?adne pieni?dze sobie nie kupi.


Wpisz komentarz

Podobne posty:

/* */?>